Efektivní mikroogranizmy web

Jednoduché třídění a kompostování organického odpadu z domácností je možné!

Nakládání s domovním odpadem je mnohem jednodušší, pokud máte vhodné nádoby na jednotlivé druhy odpadu (na sklo, papír, organický odpad…). Největším problémem může být třídění organického odpadu, tím spíše, že může tvořit téměř polovinu veškerého odpadu z domácností.

Postupně sbíraný organický odpad časem podléhá hnilobným procesům a vydává nepříjemný zápach. To se však dá napravit použitím speciální sady BOKASHI na třídění odpadu a kompostování pomocí efektivních mikroorganizmů. S touto sadou můžeme doma recyklovat organický odpad a vyrábět cenný kompost na hnojení zahrady a hnojivo pro rostliny v květináčích. Takto připravený kompost nevydává nepříjemné pachy, protože v kbelíku neprobíhají žádné hnilobné procesy, pouze fermentace. Pokud sami kompost nepotřebujeme, vyhodíme obsah kbelíku do hnědého kontejneru na organický odpad.

Sada BOKASHI se skládá ze dvou 16ti litrových nádob na kompostování a EM Bokashi startovače kompostu pro zahájení fermentačních procesů. Do kompostovacích nádob můžeme vkládat: kuchyňský organický odpad jako jsou potraviny, ovoce, zelenina, káva, čaj, květiny, kapesníky, ubrousky, citrusové plody, slupky od banánů, skořápky od vajec nebo menší zahradní odpad. Nelze kompostovat tekutiny, mléko a mléčné výrobky, ocet, džusy, kosti, popel, nedopalky, papír.