Efektivní mikroogranizmy web

EM a farmaření

EM Probiotika pro zvířata je tekutá doplňková krmná směs s obsahem EM. Používá se při krmení skotu, prasat, drůbeže a koní za účelem optimalizace procesů trávení krmných složek a zvýšení imunity zvířat s využitím prebiotických a probiotických vlastností přípravku. Vyberte si vhodný objem balení pro svá zvířata (1l – 1000l)

Přípravek je ideální pro postřik zvířat, čímž se snižuje riziko chorob způsobených patogeny a snižuje se úmrtnost během adaptačního období  mláďat. Pomáhá také zlepšit celkovou pohodu zvířat.

EM Probiotika pro zvířata se podává zvířatům společně s krmivem (krmném voze, míchačce, vodě nebo externě postřikem a mlžením)

Efekty:

 • zvýšení přirozené imunity a kondice zvířat
 • stabilizace bakteriální flóry trávicího traktu
 • nasycení prostředí probiotickou mikroflórou
 • snížení hladiny stresu
 • snížení vlhkosti podestýlky
 • snížení emisí čpavku a jiných zapáchajících plynů
 • snížení zátěže chovu pro životní prostředí 

Aplikace

Prasata

Prasnice: 3 – 7,5 l na 1 tunu krmiva

Selata: 5 – 10 l na 1 tunu krmiva

Výkrm prasat: 1 – 5 l na 1 tunu krmiva

Dobytek:

Krávy : 50 ml až 150 ml denně

Telata : 20 ml až 50 ml denně

Koně :

Dospělí koně: 50 ml až 150 ml denně

Hříbata: 20 ml až 50 ml denně

Drůbež : 1 – 5 l na 1000 l pitné vody.

Podání postřikem (10% až 20% roztok) nebo mlžením (50% roztok).

 

Chov hospodářských zvířat a aplikace EM u jednotlivých druhů zvířat

PRASATA

Způsob aplikace EM® Probiotik pro zvířata v chovu prasat lze rozdělit do dvou oblastí:

1.Používejte jako přísadu do krmiva nebo vody pro optimalizaci trávení a kolonizaci trávicího traktu efektivními mikroorganizmy.

2.Obývání vepřína a jeho okolí efektivními mikroorganizmy, díky nimž je životní prostředí zvířat v rovnováze, omezují se infekce a následně i nemoci.

Pro dosažení plného účinku užívání EM ® Probiotik pro zvířata je nejlepší obě metody kombinovat.

Selata

VÝHODY

 • vyvážená a stabilní mikroflóra trávicího traktu a trávicího systému
 • lepší denní přírůstky hmotnosti
 • kratší cyklus odchovu
 • snadnější odstav selat od prasnice
 

DÁVKOVÁNÍ

– 2 ml do tlamy při řezání klíčků a krmení železem
– 20-30 ml/den do žlabů s pitnou vodou
– 7 l/1t krmné směsi při odstavení do výkrmu

Výkrm prasat

VÝHODY

 • efektivnější využití píce
 • výrazné snížení veterinárních nákladů
 • zdravější kanci s lepšími reprodukčními výsledky
 • eliminace zápachu ve vepříně
 

DÁVKOVÁNÍ

– 5 litrů na 1 tunu směsi

DOBYTEK

Moderní chov dobytka čelí dvěma základním výzvám:

 • zachování zdraví zvířat v kombinaci s vysokou efektivitou produkce
 • náklady související s optimálním využitím živin z krmiva.
 

EM ® Probiotic je řešením obou těchto problémů – ovlivňuje krmivo, zdraví zvířat a je ekonomicky životaschopnou investicí.

Krávy

VÝHODY

 • Zlepšuje stravitelnost krmiva
 • Zlepšuje vstřebávání makro a mikroživin
 • Zachycuje a neutralizuje mykotoxiny
 • Posiluje imunitu stáda
 • Působí preventivně při metabolických onemocněních včetně ketózy
 • Zlepšuje kvalitu mléka 
 • Zlepšuje mikroklima v kravínech
 

DÁVKOVÁNÍ

– DOJENÍ KRAV: 50-100 ML
– SUCHÉ KRÁVY: 40-80 ML
– JALOVICE: 30-50 ML

Telata

VÝHODY

 • Zvýšená přirozená imunita
 • Prevence a redukce průjmu
 • Zlepšení zdraví a kondice
 • Snížení počtu nemocí 
 • Snížení úrovně stresu zvířat
 • Nižší nutnost užívání léků při chovu
 • Plné využití složek obsažených v krmivu
 • Přípravek se používá jako postřik v budovách hospodářských zvířat a snižuje zápach
 • Snižuje vlhkost podestýlky
 • Systematicky používaný jako doplněk stravy umožňuje
  výrazné omezení nebo vyřazení léčiv 
 

DÁVKOVÁNÍ

– PREVENCE: 10-20 ML 2X DENNĚ
– NOUZOVÝ (PRŮJEM): 40 ML 2X DENNĚ

DRŮBEŽ

Pro chov drůbeže se místo EM Probiotika pro zvířata doporučuje  EM® Bílá Probiotika

Vzhledem ke specifičnosti chovu (velmi vysoká produkční náročnost, velký počet zvířat na jednotku plochy, amoniak) je dýchací ústrojí mladé drůbeže vystaveno zejména škodlivému působení biologických faktorů (patogenní mikroorganismy) a chemických faktorů (amoniak a vodík sulfid).

Pro zmírnění negativních účinků těchto faktorů se doporučuje užívat EM ® Bílá  Probiotika.

KONĚ

V chovu koní je EM ® Probiotika pro zvířata široce používán:

 • jako přísada do krmiva
 • aplikovat postřikem na stání a výběh
 • aplikovat při údržbě kopyt

VÝHODY

 • podpora trávicího procesu
 • lepší příjem krmiva a zdravý růst
 • omezení rozvoje patogenních mikroorganizmů v krmivu (E. coli, Salmonella)
 • antistresový účinek antioxidantů 
 • omezení emisí čpavku a sirovodíku v budovách pro hospodářská zvířata
 • snížení vlhkosti podestýlky

DÁVKOVÁNÍ

– DOSPĚLÍ KONĚ: OD 50 ML DO 150 ML DENNĚ
– HŘÍBATA: OD 20 ML DO 50 ML DENNĚ

Postřik stájí

Zahájení přidávání přípravků EM® Probiotika pro zvířata do krmné dávky by mělo být doplněno také postřikem stájí pro koně. Postřik lze provádět v přítomnosti zvířat. Napoprvé nastříkáme celý box včetně stěn, podlahy a zařízení na krmení a napájení. Po týdnu používání stříkáme podlahy pouze po vyčištění steliva

DÁVKOVÁNÍ

Nastříkejte 20% roztokem v množství 50 ml roztoku/m 2. V prvním měsíci rosíme 2-3x týdně; později 1-2x měsíčně, nejlépe po každém odstranění steliva.