Efektivní mikroogranizmy web

8.srpen je Mezinárodní den házení Bokashi koulí

První Mezinárodní Bokashi den se konal 8. srpna 2009 v provincii Penang. Záměrem bylo vhodit do řek milion Bokashi koulí, které by symbolizovaly sílu naší omluvy za znečišťování životního prostředí. Díky této akci bylo pobřeží provincie Penang vyčištěno od odpadních vod z průmyslových podniků v okolí a mnoho řek a potoků bylo doslova oživeno. Přesně o rok později už “jen” půl milionu Bokashi koulí stačilo k dosažení dobrých výsledků.

V Asii se koule Bokashi, používají v mnohem větším měřítku než v Evropě. Házení Bokashi koulí už není jen individuálním gestem péče o vlastní rybník nebo jezírko, ale stalo se společenským hnutím za ozdravení vody na planetě.

Výroba koulí je náročná na pracovní sílu, což je nevýhoda i výhoda. Pro jednoho člověka je vyrobit koule složité.  Je to tedy příležitost pro užitečnou spolupráci, je to příležitost pro vzdělávání a radostné společné tvoření pro planetu. 8.srpna 2024 by mohla být tato aktivita rozšířena i na ČR a SR. Jdete do toho?

Použitím EM při revitalizaci vodních nádrží získáme:

  • lepší kvalitu vody
  • průzračnost vody
  • voda bez nepříjemného zápachu
  • odstranění přebytečného spodního sedimentu – bahna, odumřelých částí rostlin
  • zlepšení zdravotního stavu a celkového stavu chovaných ryb
  • snížení výskytu toxických řas a modrozelených řas (sinic)
  • zlepšení biologických podmínek – lepší životní podmínky pro všechny živé organizmy obývající danou vodní nádrž
 

Významný vliv na usazeniny na dně vodních nádrží má využití efektivních mikroorganizmů. Přípravky obsahující EM rozkládají kal na dně nádrží. Pomocí EM lze nádrže vyčistit, zlikvidovat usazeniny, zastavit hnilobné procesy, omezit vznik toxických modrozelených řas a jejich kvetení, zvýšit biodiverzitu a tím zlepšit biologické podmínky nádrže. Voda se stává průhlednou a má příjemnou vůni. 

Biologické čištění vody pomocí originální EM® technologie je metoda velmi účinná, mnohonásobně levnější než mechanické metody a především se jedná o trvalé řešení, protože zahrnuje využití přírodních mikroorganizmů a procesů probíhajících v prostředí přirozeně. 

Jaké EM produkty se hodí pro revitalizaci vodních nádrží

EM Bokashi koule

Koule jsou vyrobené z fermentované hlíny, EM-1, melasy a keramického prášku EM® a pomalu sušené.

Snižují množství kalu prostřednictvím mikrobiálního působení, které podporuje biologickou rovnováhu rybníku, jezera, řeky nebo jiné vodní nádrže. Bahno se redukuje, voda se stává průzračnou a podporuje zdraví ryb.

Účinné mikroorganizmy se pomalu uvolňují do vody, fermentují a rozkládají organickou hmotu usazenou ve vodě, neutralizují zbytky dusičnanů a amoniaku a obnovují úroveň okysličení nezbytnou pro vodní rovnováhu.

Dávkování: 1 koule/ 1 až 2 m²/rok – v závislosti na množství již přítomného bahna házejte 1 až 2 koule/m². Toto opakujte každý rok, nejlépe v zimě. Pokud růst řas přetrvává, je vhodné zvýšit frekvenci aplikace, ale ne použitou dávku. Toto ošetření můžete opakovat několikrát (3x až 4x/rok) v závislosti na množství řas.