Efektivní mikroogranizmy web

EM pro zdraví

„Smrt číhá ve střevech,“ učil Paracelsus v 16. století. Odtud plyne obecně přijímaná a logická představa, že 65 až 85 procent úspěchu imunitního systému pochází z normálního procesu trávení. Jaký vliv má prostředí na tento nejdůležitější faktor imunitního systému vyšších organismů?

Díky modernímu způsobu života a výživy se střevní poruchy staly jedním z nejčastějších onemocnění lidí v průmyslových zemích. 

Indický farmář, který z ekonomických důvodů dodržuje převážně vegetariánskou stravu, si podle studie Zdravotnické organizace OSN třikrát denně uleví. Obvykle mu to trvá méně než 2 minuty. Průměrný občan průmyslových zemí se vyprazdňuje pouze jednou za dva dny. Tato činnost mu přitom většinou zabere více než 15 minut. Takto dlouhá doba pobytu potravy ve střevech má samozřejmě nepříznivé důsledky.

Čím déle je organická hmota v podmínkách vysoké vlhkosti, při teplotě 37 stupňů, tím rychleji se může kazit. Hnilobný proces znamená rozvoj nežádoucích kmenů bakterií v množství, které způsobí vytěsnění žádoucích mikroorganizmů a převahu škodlivých bakterií v biologickém systému. V důsledku toho tyto bakterie zaplavují systém svými sekrety a narušují životní funkce. Proces hniloby je pro přírodu plně prospěšný jev, protože organická hmota je zde natolik izolovaná od životního cyklu, že již nikdy nebude sloužit jako nutriční základ pro další život. Uskladněnou organickou hmotu, shnilé rostliny a živočichy využíváme ve formě ropy a dalších fosilních paliv. Tomu, co je shnilé, se kořeny rostlin vyhýbají. Také zvířata a lidé se instinktivně vyhýbají takto vytvořeným organickým materiálům, protože hniloba není zdraví prospěšná. Přesto příroda zajistila, že i tento materiál lze znovu zařadit do životního cyklu..

EM produkty pro zdraví člověka